Επικοινωνία

Περιφερειακή Οδός Λάρισας, 411 10 Λάρισα
Τηλ. : 2410684222 Φαξ : 2410 684580 e-mail: secry-sdo@teilar.gr