Αρχική Σελίδα \ Σχετικά
 • Σχετικά

  Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει ως αντικείμενο την παροχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών στις επιστήμες της Διοίκησης και της Οικονομίας, καθώς την ανάπτυξη έρευνας στις εν λόγω περιοχές. Προέκυψε στη σημερινή της δομή από την εφαρμογή του Ν.4009/11 και περιλαμβάνει τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών:

  1) Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  1.1 Διοίκησης Επιχειρήσεων
  1.2 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  2) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  2.1 Master στην Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
  2.2 Master of Science in Management (Master στη Διοικητική Επιστήμη)
  2.3 Master of Business Administration (Μaster στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) - MBA
  2.4 NEO ΠΜΣ- Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ με 5 κατευθύνσεις

  Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες του ιστοχώρου. 

  Επιπλέον, στο συνημμένο έγγραφο περιλαμβάνεται η Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, όπως εκπονήθηκε και κατατέθηκε από τη Σχολή.