Αρχική Σελίδα \ Σπουδές \ Τμήματα \ Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων

    Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Μάρκετιγκ. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τη στελέχωση των δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων.

    Το τμήμα, αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών τμημάτων,  τις απαιτήσεις του Νόμου και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Συνδυάζει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας και προγραμματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων.

    Περισσότερα μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη Δ/νση: http://ba.teilar.gr