Αρχική Σελίδα \ Σπουδές \ Τμήματα \ Λογιστική & Χρηματοοικονομική
  • Λογιστική & Χρηματοοικονομική

    Σκοπός του Τμήματος Λογιστικής είναι να προσφέρει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

    Το αντικείμενο του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αφορά στην επιστήμη της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και τις εφαρμογές της στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

    Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, όπως αυτή εξελίσσεται στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και αφορά την άρτια και ορθή λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Επιπροσθέτως, καλύπτονται και θέματα Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών ώστε να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση.

    Περισσότερα μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη Δ/νση http://accounting.teilar.gr