Αρχική Σελίδα \ Σπουδές \ Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 • Μεταπτυχιακά Προγράμματα

  Σήμερα, προσφέρεται από τη Σχολή το Master στην Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

  Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων" Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. του Τμήματος της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας είναι οι εξής:

  - Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.
  - Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εκτελούν έργα.
  - Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος
  - Η ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
  - Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.