Αρχική Σελίδα \ Έρευνα
 • Έρευνα

  Στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας παράγεται πλούσιο ερευνητικό έργο από το Εκπαιδευτικό της Προσωπικό που μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:
  - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
  - Ερευνητικά Έργα
  - Εκδόσεις
  - Διοργάνωση Συνεδρίων

  Περισσότερα μπορείτε να αντλήσετε από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τμημάτων και συγκεκριμένα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Λογιστική